Se alle i tinn

          SANKT FRANS AV ASSISI

Den Hellige Frans fra Asissi er en kjent og kjær vernehelgen  for mange  . Han er også  et stort og godt  forbilde for mange mennesker,verden over,også den dag i dag.
Franz av Assissi var en ung rik mann ,som levde et utsvevende liv i sus og dus i Middelalderens  Italia.
Han ble født i 1182 og døde i 1226.
Frans hadde,som rikmannssønn i Assisi, tilgang på all verdens goder, men valgte etter en personlig åndelig erfaring, å gi avkall på all sin rikdom .I stedet ville han  tjene de aller fattigste og lidende.Han valgte  å dele deres sjebne, gjennom  å leve sammen med dem, i dyp fattigdom.
Frans hadde også et stort hjerte for dyrene. Det sies at Franz også kunne snakke med dyrene.
Frans  la grunnlag for et verdisyn hvor menneskeverd ,uansett jordisk rikdom ,betyr mer enn gods og gull.
Han grunnla Fransiskaner ordenen.
Hans store omsorg for syke og fattige har båret frukter ,som grunnleggende menneskelige verdier, helt fram til våre dager.
St. Fransiskus hjelpen er virksom blant de aller svakeste og sykeste i verden,også i Norge,den dag idag.
Saint Frans av Assisi er skytshelgen for naturvern ,økologi, for dyr ,fugler og dyrevernere.
Han er også  vernehelgen for fattige og lidende, og også for  straffefanger.