OM ENGLEVAKT

 VERNE ENGLER OG SKYTTSENGLER 

 
Selv de barskeste av oss har nok en eller annen gang sagt ,eller tenkt, at man må ha hatt englevakt ,når vi på forunderligvis reddes i farefulle situasjoner.
Englene er i vinden i vår moderne tid,men har igrunnen vært tilstede gjennom hele vår kjente historie,på forskjellig vis.
Alltid i tjeneste ,som budbærere,eller hjelpere på menneskets brokede og farefulle livsvei.
Det kan være greit å minne seg selv på dette,og også minne andre om englenes tilstedeværelse.
Englene finnes i de fleste,om ikke alle religioner, og i følge vår egen kristne tradisjon og kultur ,er vi alle gitt,av vår Skaper, en egen Verneengel ved fødselen av . - En Skyttsengel som følger oss tett , beskyttende og veiledende under hele livsmarsjen,slik at vi aldri er helt alene.
 
Mange mennesker idag har gjennoppdaget den gamle vakre englebønnen ,som ofte ble brukt i gamle dager når man henvendte seg til sin egen Skyttsengel:
 
 
 
"Guds engel, du som verner meg, til deg har den Høyestes omsorg betrodd meg.
 Opplys meg, vern meg, før meg og led meg!"