OM FUGLER symbolikk

  Gud elsker hele sitt skaperverk 
 
Den 5.dagen skapte Gud fiskene i havet og fuglene i luften. 
Og Gud sa: "Det vrimle av liv i vannet, og fugler flyve over jorden under himmelhvelvingen!"(Bibelens 1 Mosebok 20-23)
 
 
Fuglene ble altså skapt før mennesket.
 Fuglene har en svært viktig plass og rolle i Bibelen. Bibelen formidler klart og tydelig at fuglene har Guds store omsorg.
Gud elsker fuglene og ser til hver eneste en av dem .
   Bibelen omtaler forskjellige fuglearter ,både store og små , mer enn 300 ganger, ofte for å lære oss mennesker noe viktig og verdifullt .
-Både om Guds uendelige store kjærlighet  og  omsorg for oss, og om vår egen menneskelige natur, på godt og vondt.
 
Bibelens fugler har en klar misjon . De er budbærere med livsvisdom til oss alle. 
 
   I Bibelens Nye testamente  bruker Jesus , Guds sønn, også fuglene som eksempel på det bekymringsfrie liv i full tillit til Guds omsorg:
 
"Derfor sier jeg eder: Vær ikke bekymret for eders liv, hvad I skal ete og hvad I skal drikke, eller for eders legeme, hvad I skal klæ eder med!
                                     Er ikke livet mere enn maten, og legemet mere enn klærne?                                  
Se på himmelens fugler: De sår ikke, de høster ikke, de samler ikke i lader, og eders himmelske Fader før dem allikevel.
                                                                                                     Er ikke I meget mere enn de?                                                                                   
                              Og hvem av eder kan med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde?" (Bibelens Matteus 6:25-27)
 
                              "Frykt derfor ikke! I er mere enn mange spurver ".(Bibelens Matteus 10:31)
 
 
 I gammeltestamentlig tid  ble spurven ansett som en  irriterende bråkete liten  ubetydelig fugl, som var overalt, og som ble fanget og solgt billig.
De fattigste kjøpte spurver for å spise dem . 
Spurven hadde liten verdi .
Den ble allikevel  i bibelske tekster omtalt som ren og hellig både som mat og til rimligste offer til Gud.
I Det Gamle Testamentet er spurven nevnt mer enn 40 ganger.
I Det Nye Testamentet bruker Jesus spurven som viktig symbol når han minner oss om hvor høyt Gud elsker oss,
og hvor verdifulle hver eneste en av oss er i Guds øyne .
Vi skal derfor ikke bekymre oss!
:
 "Selges ikke to spurver for en øre? Og ikke en av dem faller til jorden uten at eders Fader vil"    (Bibelens  Matteus 10:29) 
"Selges ikke fem spurver for to øre? Og ikke én av dem er glemt hos Gud." Bibelens Lukas 12:6)