DEN GODE HYRDE bilder

                                                            Herren er min hyrde,

                                                           jeg mangler ingenting.

                                                Han lar meg ligge i grønne enger,

                                        han fører meg til vann der jeg finner hvile,

                                                             og gir meg ny kraft.     

                                                                     Salmenes Bok 23